CAD

På konstruktionssidan jobbar vi med 3D CAD systemet Unigraphics NX3 och för enklare konstruktioner i 2D CAD systemet AutoCAD LT.

CAM

För att styra våra maskiner används PEPS för trådgnistning och SmartCAM FFM för fräsning. PEPS hanterar komplicerade konturer för två- och fyraxlig trådgnistning. Med SmartCAMs hjälp bereds ytor i (nästan) alla former.