Metoder

Trådgnistning är en metod för att skära metall, främst för att skära i svåra material eller känsliga material
En pulserande elektrisk ström förs genom tråden, elektroden, och materialet som ska skäras. Elektriciteten skär då bort material från arbetsstycket genom gnisturladdningar. Elektroden varierar i storlek beroende på vad som ska skäras och strömstyrkan i pulserna kan vanligtvis anpassas för att uppnå önskat resultat; stark ström skär snabbt medan svagare ström skär med fina toleranser.

En vätska, exempelvis destillerat vatten, för bort den värme och de materialrester som uppstår vid skärningen. Vanligt är även att hela arbetsstycket är nedsänkt i en vätska.

Trådgnistning har särskilda fördelar jämfört med traditionell skärande bearbetning. En fördel är att kraften på arbetsstycket är låg, vilket gör att ömtåliga komponenter kan bearbetas. En annan fördel är att det är möjligt att skära grova eller härdade material, som annars är svåra att bearbeta.

Trådgnistning används främst när formen på det som ska skäras är enkel, till skillnad från sänkgnistning som generellt kan skapa mer komplexa former.

Kontakta oss via e-post eller telefon så kan vi diskutera era behov och vad vi kan göra för just er.

Sänkgnistning är en elektronisk bearbetningsmetod för att skära metall
Sänkgnistar har vanligtvis en elektrod och ett arbetsstycket som är nedsänkt i en isolerande vätska, och båda är anslutna till en spänningskälla. Elektroden rör sig mot komponenten tills en kortslutningsliknande händelse inträffar. Då leds elektricitet genom isoleringsvätskan och genom arbetsstycket vilket ger en skärande effekt. Elektriciteten är pulserande, vilket innebär att strömmen stängs av och sätts på. Det brukar mätas i on time och off time, alltså tiden för varje gnista och pausen mellan olika gnistor.

Med sänkgnistning kan man göra avancerade former som är svåra att göra med vanliga maskiner. Man kan även få väldigt fina toleranser i riktigt hårda material, som annars är svårbearbetade. Dessutom är det möjligt att bearbeta små och känsliga arbetsstycken, som normala skärverktyg skulle skada eftersom kraften på skärande verktyg är stor.

Sänkgnistning är en relativt ovanlig metod som utförs i vissa verkstäder. Strömmen avgör slutresultatet; en hög ström medför snabb bearbetning, medan en lägre ström resulterar i finare toleranser.

Kontakta oss via e-post eller telefon så kan vi diskutera era behov och vad vi kan göra för just er.