Om företaget

Vår strävan är att alltid sätta kunden i centrum genom att utföra bra jobb inom rimlig tid. Samarbete med Eskilstuna Härdverkstad, EHV gör att vi oftast kan pressa tiden till det minimala vid behov.

Vår verksamhet

STEHLO verktygs ab grundades 1972 av Sören, Ture, Erik, Helge, Lennart och Olle. Företaget kom till p.g.a att räkne- och skrivmaskinstillverkaren ADDO, som ingick i Facit-koncernen, lade ned verksamheten i Eskilstuna. 1975 köptes egen fastighet där verksamheten fortfarande bedrivs. Vi är för närvarande 6st och vi strävar efter att även fortsättningsvis vara det lilla företaget för att kunna hålla god kontroll på tillverkningen.

Gnistning har blivit vår specialité och erfarenheten går tillbaks till 1976 då första sänkgnisten köptes och 1980 den första trådgnisten. Vi ligger väl framme på datasidan vad gäller såväl CAD/CAM som administrativa system.