Övriga maskiner

Här presenterar vi lite information kring de maskiner vi har förutom de som används till trådgnistning samt sänkgnistning.

Maskintyp: Fabrikat: Antal: Arbetsområde:
Fleroperativmaskin Dahlih m. 4:e axel 1 X x Y x Z = 1020 x 510 x 560 mm
Fleroperativmaskin Fanuc ROBODRILL T-14 1 X x Y x Z = 500 x 400 x 330 mm
NC-fräsmaskin Trak 1 X x Y x Z = 770 x 430 x 500 mm
Fräsmaskin Huron 1 X x Y x Z = 1300 x 700 x 550 mm
Planslipmaskin Jacobsen 1 X x Y x Z = 800 x 400 x 500 mm
Verktygsslipmaskin Tacchella 1 400 x 150 mm
Supportsvarv Bridgeport 1 10″ x 1500 mm
NC-svarv Trak 1 9″ x 1600 mm
Bänksvarv Blomqvist 1
Koordinatborrmaskin ACIERA 22A 1

Fanuc ROBODRILL T-14

Trak

Huron

Bridgeport

Bridgeport

Dahlih