Trådgnist

Här presenterar vi lite information kring de maskiner vi använder till trådgnistning.

Maskintyp: Antal: Arbetsområde:
AGIEcut 1000 1 X x Y x Z = 300 x 200 x 256 mm, 30° kona
ROBOFIL 390 1 X x Y x Z = 400 x 300 x 250 mm, 30° kona
ROBOFIL 6030SI 1 X x Y x Z = 625 x 395 x 158 mm, 30° kona
ROBOFIL 510 1 X x Y x Z = 700 x 400 x 400 mm, 30° kona

ROBOFIL 6030SI

AGIEcut 1000